Jesteś w > Start
Ogłoszenie o wynikach przetargu - Poziome oznakowanie dróg i ulic ZDP JAWOR PDF Drukuj

 Zębowice 15.07.2009r.                                                     

                                                                                                         

 

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTEPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007r.Nr 223, poz 1655 z późn.zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ZDP/7/2009 w trybie zapytania o cenę na:

„Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich".

Nadany numer ogłoszenia:238248; data zamieszczenia /portal uzp/: 15.07.2009; data ogłoszenia o zamówieniu /portal uzp/: 01.07.2009r.

 

 

I. ZAMAWIAJĄCY:

1.       Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice województwo dolnośląskie. Telefon/faks 076  970-74-70. Zamawiający wszczął postępowanie zapraszając do składania ofert nie mniej niż 5 wykonawców, jednocześnie umieszczając na własnej stronie internetowej całość dokumentacji prowadzonego postepowania

2.       Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa.

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.       Poziome oznakowanie dróg i ulic powiatowych oraz wojewódzkich

2.       Rodzaj zamówienia: Usługi.

3.       Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.23.32.21-4

4.       Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT)obejmująca wszystkie części zamówienia: 61302.53 PLN

III. PROCEDURA:

1.       Zapytanie o cenę.

2.       Uczestnicy postępowania:

1) CLEANOSOL POLSKA SP. Z O.O ul. Lipowa 19a, 44-207 Rybnik (100 pkt);

2) Firma Wielobranżowa ZEBRA-MAX ul. Siemianowicka 98, 41-902 Bytom (97,72 pkt);

3) RESTAL Sp. z o.o. ul. Żerkowicka 1A, 45-838 Opole (78,18 pkt);

4) Zakład Usługowo-Produkcyjny ul. Kasztanowa 4a, 58-300 Wałbrzych (85,72 pkt);

5) Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica (97,72 pkt).

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

1.        Nazwa-Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice

2.       Data udzielenia zamówienia: 14.07.2009 r.

3.       Liczba otrzymanych ofert: 5

4.       Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: CLEANOSOL POLSKA Sp. z o.o. Oddział w Rybniku, ul. Lipowa 19 a, 44-207 Rybnik

5.       Informacja o cenie wybranej oferty – najniższa cena (100 pkt); cena wybranej oferty: 61 302.53 PLN.

6.       Oferta z najwyższą ceną: 78 411.07 PLN (uzyskała78,18 pkt).

 

 

 

 

                                                                                                           D Y R E K T O R

                                                                                                         Zbigniew Zdebiak

 

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2009-07-15 11:24:14
Odsłon: 2314
Dziennik zmian