Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Ogłoszenie o wyniku postępowania - zakup wraz z dostawą drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej
Ogłoszenie o wyniku postępowania - zakup wraz z dostawą drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej PDF Drukuj

Zębowice 15.03.2010r.

Oznaczenie sprawy ZP/3/2010


Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach

Zębowice nr 44, 59-411 Paszowice

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA I UDZIELENIU ZAMÓWIENIA


Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2007r.Nr 223, poz 1655 z późn.zm.) Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania ZP/3/2010 w trybie zapytania o cenę na:

Zakup wraz z dostawą drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej K1-65 w ilości około 150 ton"I. ZAMAWIAJĄCY:

 1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice województwo dolnośląskie. Telefon/faks 076 870-74-70. Zamawiający wszczął postępowanie zapraszając do składania ofert nie mniej niż 5 wykonawców, przesyłając im zaproszenie do złożenia oferty oraz Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami.

 2. Rodzaj Zamawiającego: Administracja samorządowa.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Dostawy drogowej kationowej emulsji szybkorozpadowej K1-65

 2. Rodzaj zamówienia: Dostawy.

 3. Wspólny słownik zamówień (CPV): 14.51.20.00-9

 4. Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT)obejmująca maksymalną ilość dostaw wynosi: 187500,00 PLN. Cena jednej tony netto wynosi: 1250,00 PLN

III. PROCEDURA:

 1. Zapytanie o cenę.

 2. Uczestnicy postępowania:

1) Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne „KAREX” z/s Ociąż, ul. Torowa 16 - (100 pkt);

2) EUROVIA Polska S.A. Bielany Wrocławskie, ul. Szwedzka 5 55-040 Kobierzyce - (96,3 pkt);

3) BITUNOVA ul. Wólczyńska 237, 01-919 Warszawa - (97,3 pkt)

3. Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie została odrzucona żadna

z ofert, również nie wykluczono żadnej z ofert.

IV. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:

 1. Nazwa-Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach 44, 59-411 Paszowice

 2. Data udzielenia zamówienia: 15.03.2010 r.

 3. Liczba otrzymanych ofert: 3

 4. Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

 1. Przedsiębiorstwo Drogowo – Inzynieryjne „KAREX” ul. Piwonicka 12, 62-800 Kalisz z/s Ociąż, ul. Torowa 16

 2. Zamawiający wyznacza termin Wykonawcy w celu podpisania umowy w dniach 30 lub 31.03.2010r.

 1. Informacja o cenie wybranej oferty – najniższa cena (100 pkt); cena netto jednej tony wybranej oferty: 1250,00 PLN.

 2. Oferta z najwyższą ceną: 1298,00 PLN (uzyskała 96,3 pkt).


Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr223, poz. 1655 z późn. zm.) – dział Vi „Środki ochrony prawnej”


DYREKTOR

mgr inż. Zbigniew Zdebiak
Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-03-16 08:50:58
Odsłon: 899
Dziennik zmian