Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Informacja o unieważnieniu przetargu-Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego osprzętu do cięcia ..
Informacja o unieważnieniu przetargu-Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego osprzętu do cięcia .. PDF Drukuj

Zębowice 08.04.2010r.


INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice, działając na podstawie przepisów art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego osprzętu do cięcia trawy i zarośli z poboczy dróg, przystosowanego do pracy z ciągnikiem rolniczym NEW HOLLAND typ T6050 (130 KM)”.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 93 ust. 1 pkt 1


U Z A S A D N I E N I E

Po wszczęciu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego numer ogłoszenia: 44170-2010; data zamieszczenia na portalu UZP: 16.02.2010r., Zamawiający do terminu określonego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymał 3 oferty. Dwie spośród nadesłanych ofert: 1) TECH-KOM Przemysław Laskowski Żabikowo 1, 63-000 Środa Wlkp.; 2) „ROLMEX MISIUDA” Spółka jawna ul. Ściegiennego 264 C, 25 116 Kielce – przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jednego z oferentów: INŻYNIERIA SANITARNA I LĄDOWA ul. Kasprowicza 10, 59-400 Jawor – mieszczącego się w przewidzianej kwocie na realizacje zadania, wezwano na podstawie art. 26 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, do złożenia wyjaśnień, a także uzupełnienia części dokumentów określających minimalne parametry techniczne określone w dziale III pkt 1 i 2 SIWZ z dnia 15.02.2010r.

Po udzieleniu części wyjaśnień pismem z dnia 12 marca 2010r.., w której część parametrów przedstawiono w języku włoskim (a nie polskim wymaganym w SIWZ), Zamawiający w celu dochowania należytej staranności przed podjęciem decyzji o wydaniu środków publicznych dodatkowo pismem z dnia 15 marca 2010r., wezwał oferenta do wskazania nazwy firmy, która zakupiła od oferenta zamawiany przedmiot zamówienia postępowania ZP/1/2010.

Taki podmiot został wskazany i Zamawiający w celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości odnośnie wymaganych parametrów technicznych zamawianego osprzętu, dokonał jego oględzin we wskazanym miejscu w dniu 31 marca 2010r. Szczegóły oględzin zostały udokumentowane. Tak zgromadzony komplet całości dokumentów, był ponownie analizowany (powtórzono czynności analizy oferty) przez Komisję przetargową powołaną Zarządzeniem Nr 1 /2010 z dnia 15.02.2010r., Dyrektora jednostki do rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie uprawnień zawartych w art. 19 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

W dniu 08.04.2010 r., na ponownym posiedzeniu Komisja przetargowa analizując całość dokumentów przetarg unieważniła. Na czynność unieważnienia postępowania, Wykonawcom przysługują Środki ochrony prawnej zawarte w Dziale VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), w terminie 5 dni od daty uzyskania lub możliwości uzyskania informacji, o unieważnieniu postępowania.


Podpisy Komisji przetargowej i osoby sporządzającej informacje:

  1. Katarzyna Socha - ……………(podpis)………………………………..

  2. Marzena Szopa - ……………(podpis)………………………………..

  3. Andrzej Biegalski - ……………(podpis)………………………………..

  4. Ryszard Jaśpiński - ……………(podpis)…………………………………

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-04-09 07:19:00
Odsłon: 879
Dziennik zmian