Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2010 > Informacja 1 -Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego uniw. ramienia hydraul. oraz głowicy bijakowej
Informacja 1 -Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego uniw. ramienia hydraul. oraz głowicy bijakowej PDF Drukuj

Zębowice 24.05.2010r.

ZDP/401/2010
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIEDo zamawiającego wpłynął wniosek od jednego z Wykonawców, który w swoim piśmie wnosił o zmianę opisu przedmiotu zamówienia ramienia hydraulicznego odnośnie zasięgu głowicy w pionie i w poziomie tj:

- obniżenie zasięgu z głowicą w pionie z minimum 6,50m do 6,30m

- obniżenie zasięgu z głowicą w poziomie z minimum 6,00m do 5,80m.

Swoja prośbę motywowano głównie, zarzutem dostosowania parametrów technicznych zawartych w SIWZ wyłącznie modelowi jednego dostawcy.


W odpowiedzi zamawiający stwierdza:

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia postępowania ZP/3/2010 o nazwie zadania: Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowego uniwersalnego ramienia hydraulicznego oraz głowicy bijakowej przystosowanej do cięcia trawy, odrostów zarośli, krzaków i gałęzi z poboczy dróg – osprzętu przystosowanego do pracy z ciągnikiem rolniczym, zostały określone wyłącznie potrzebami Zamawiającego związanymi z charakterem terenu zarządzanych dróg.

Procedura postępowania (przetarg nieograniczony), nie ogranicza kręgu oferentów, którzy mają możliwość spełnienia wymogów parametrów technicznych zawartych w SIWZ i zapewnia uczciwą konkurencję. Zamawiający przygotowując postępowanie nie naruszył art. 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).

Stąd Państwa żądanie dokonania zmian w SIWZ oraz zarzut, że parametry techniczne zawarte w SIWZ, odpowiadają tylko konkretnemu modelowi jednego dostawcy – uważamy za bezzasadne.


Z poważaniem:


mgr inż. Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2010-05-24 09:10:57
Odsłon: 793
Dziennik zmian