Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2012 > Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu: 361202/2012; data zamieszczenia: 04.10.2012
Odpowiedź na zapytanie w postępowaniu: 361202/2012; data zamieszczenia: 04.10.2012 PDF Drukuj

Zębowice, 04.10.2012r

 DTiZ.272.7.2012

 

 

WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU NR DTiZ.272.7.2012

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej wartości ustalonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „ Zakup wraz z dostawą soli drogowej z antyzbrylaczem do zimowego utrzymania dróg administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych, w sezonie zimowym 2012/2013”.

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych ( Dz.U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ), Zamawiający informuje o pytaniach jakie napłynęły od Wykonawców do treści SIWZ i odpowiedzi jakie udzielił.

 

PYTANIE 2:

W „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia” nie podano w jakich dniach i godzinach będą otwarte bazy materiałowe w miejscowości Wądroże Wielkie i Paszowice celem dokonania dostaw soli drogowej. Dlatego wnioskujemy o podanie tych informacji.”

 

ODPOWIEDŹ 2:

Magazyny baz materiałowych w miejscowościach Wądroże Wielkie i Paszowice, otwarte będą od poniedziałku do piątku w godzinach pracy jednostki ( od godz. 7:00 do godz. 15:00).

 

PYTANIE 3:

W „Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia”, na str. 2 , Pkt III 6 jest zapis: „Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania wykonania zamówienia podwykonawcom”. Wnioskujemy o zmianę tego zapisu na następujący zapis: „Zamawiający nie dopuszcza możliwości zlecania wykonania zamówienia podwykonawcom, przy czym korzystanie Wykonawcy z usługi transportowej, usługi załadowczej soli drogowej na środek transportu i usługi ważenia ciężarówki z solą drogową nie uważa się w odniesieniu do niniejszego przetargu za zlecanie zamówienia podwykonawcom.”

 

ODPOWIEDŹ 3:

Korzystanie Wykonawcy z usługi transportowej, usługi załadowczej soli drogowej na środek transportu i usługi ważenia ciężarówki z solą drogową nie uważa się w odniesieniu do niniejszego przetargu za zlecanie zamówienia podwykonawcom – czego skutkiem mogłoby być odrzucenie oferty. Przedmiotem zamówienia są dostawy i zamawiający nie wymaga aby usługi transportowe wykonywane były własnymi środkami transportu Wykonawcy.

 

Wytworzył: Ryszard Jaśpiński
Data informacji: 2012-10-05 06:31:46
Odsłon: 901
Dziennik zmian