Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Zimowe utrzymanie dróg 2014/2015 > OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Zimowe utrzymanie dróg 2014/2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Zimowe utrzymanie dróg 2014/2015 PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 142323 - 2014; data zamieszczenia: 02.07.2014

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 137167 - 2014 data 26.06.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, fax. 0-76 8707253.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2.
  • W ogłoszeniu jest: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży: - OŚWIADCZENIE ( załącznik nr 3 do SIWZ), - WYKAZ WYKONANYCH USŁUG w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania tożsamego z przedmiotem zamówienia ( według załącznika nr 6 do SIWZ), o wartości brutto min. : zadanie nr 1 - 70.000 zł; zadanie nr 2 - 50.000 zł; zadanie nr 3 - 25.000 zł; zadanie nr 4 - 20.000 zł; zadanie nr 5 - 15.000 zł; zadanie nr 6 - 25.000 zł; zadanie nr 7 - 25.000 zł; zadanie nr 8 - 10.000 zł; zadanie nr 9 - 10.000 zł. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca winien wykazać się spełnieniem w/w warunku dla każdego z zadań osobno lub łącznie ( w takim przypadku wartość w/w kwot należy zsumować); - DOWODY potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie..
  • W ogłoszeniu powinno być: Na potwierdzenie spełniania tego warunku Wykonawca złoży: - OŚWIADCZENIE ( załącznik nr 3 do SIWZ), a dla zadań 1-5 dodatkowo: WYKAZ WYKONANYCH USŁUG w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 zadania tożsamego z przedmiotem zamówienia ( według załącznika nr 6 do SIWZ), o wartości brutto min. : zadanie nr 1 - 70.000 zł; zadanie nr 2 - 50.000 zł; zadanie nr 3 - 25.000 zł; zadanie nr 4 - 20.000 zł; zadanie nr 5 - 15.000 zł. W przypadku złożenia oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawca winien wykazać się spełnieniem w/w warunku dla każdego z zadań osobno lub łącznie ( w takim przypadku wartość w/w kwot należy zsumować); - DOWODY potwierdzające, że wykazane usługi zostały wykonane należycie..
  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: 08.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice - sekretariat...
  • W ogłoszeniu powinno być: 10.07.2014 godzina 12:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice - sekretariat...
Załączniki:
Pobierz plik (inf. zmiana siwz.pdf)Informacja o zmianie SIWZ[ ]
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2014-07-02 10:50:52
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2014-07-02 12:50:52
Odsłon: 715
Dziennik zmian