Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Zimowe utrzymanie dróg 2014/2015 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015.
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2014/2015. PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2014/2015.
Numer ogłoszenia: 178669 - 2014; data zamieszczenia: 20.08.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 137167 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2014/2015..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie zadań przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych i wojewódzkich, administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, według potrzeb określanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy, z podziałem na zadania..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Zadanie nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno -Rolne SADY DOLNE Sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 141480,00

 • Oferta z najniższą ceną: 141480,00 / Oferta z najwyższą ceną: 141480,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Zadanie nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne SADY DOLNE Sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 124150,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 99360,00

 • Oferta z najniższą ceną: 99360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 99360,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Zadanie nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne SADY DOLNE Sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61360,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 48600,00

 • Oferta z najniższą ceną: 48600,00 / Oferta z najwyższą ceną: 48600,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Zadanie nr 4

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne SADY DOLNE Sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 48230,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 24516,00

 • Oferta z najniższą ceną: 24516,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24516,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Zadanie nr 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Firm: Lider Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe COM-D Sp. z o.o., ul. Poniatowskiego 25, 59-400 Jawor, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Partner Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Rolne SADY DOLNE Sp. z o.o., Sady Dolne 16, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41340,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 32832,00

 • Oferta z najniższą ceną: 32832,00 / Oferta z najwyższą ceną: 32832,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Zadanie nr 6

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • P.P.T.U. KAMAR Marcin Kasprzyk, Wierzchosławice 161/5, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52596,00

 • Oferta z najniższą ceną: 52596,00 / Oferta z najwyższą ceną: 52596,00

 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Zadanie nr 7

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.08.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Usługi Jarosław Laska, Wądroże Wielkie 66, 59-430 Wądroże Wielkie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 70850,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 52142,40

 • Oferta z najniższą ceną: 52142,40 / Oferta z najwyższą ceną: 52142,40

 • Waluta: PLN.

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2014-08-22 12:27:14
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2014-08-22 14:27:14
Odsłon: 1022
Dziennik zmian