Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2013 > Informacja o wyborze oferty-Prowadzenie ochrony fizycznej mienia na terenie baz ZDP Jawor
Informacja o wyborze oferty-Prowadzenie ochrony fizycznej mienia na terenie baz ZDP Jawor PDF Drukuj

Zębowice, dnia 13.12.2012rDTiZ.272.11.2012
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Prowadzenie ochrony fizycznej mienia na terenie baz Zamawiającego w Zębowicach i Wądrożu Wielkim; monitoring i wykonywanie usług porządkowych na terenie bazy Zamawiającego w Wądrożu Wielkim”.


  1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

Spółdzielnia Usługowa „ PIAST” w Legnicy

ul. Jaworzyńska 67

59-220 Legnica


Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 100 punktów na podstawie przyjętego kryterium – CENA w znaczeniu 100%.


  1. W przedmiotowym postępowaniu oprócz wybranego Wykonawcy nie złożono innych ofert.

  2. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  3. Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 4 Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po upływie co najmniej 5 dni od dnia przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie: 21.12.2012r lub 24.12.2012r.Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-12-14 08:23:59
Odsłon: 793
Dziennik zmian