Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2013 > Informacja o wyborze oferty-Zakup paliwa,olejów silnik.i akces.ZDP Jawor 2013r
Informacja o wyborze oferty-Zakup paliwa,olejów silnik.i akces.ZDP Jawor 2013r PDF Drukuj

Zarząd dróg Powiatowych Zębowice, dnia 24.12.2012r

w Jaworze z/s w Zębowicach


DTiZ.272.13.2012
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44, 59-411 Paszowice działając na podstawie przepisów art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup paliwa, olejów silnikowych oraz akcesoriów samochodowych na potrzeby Zarządu Dróg Powiatowych w Jaworze z/s w Zębowicach nr 44 w 2013 r.”


  1. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta złożona przez Wykonawcę:

MPS – Piotr P. Sycz

Mierczyce 2

59-430 Wądroże Wielkie


Uzasadnienie wyboru:

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, oferta nie podlega odrzuceniu i uzyskała 100 punktów na podstawie przyjętego kryterium – CENA w znaczeniu 100%.


  1. W przedmiotowym postępowaniu oprócz wybranego Wykonawcy nie złożono innych ofert.

  2. W niniejszym postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty i nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  3. Stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 4 Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wyłonionym Wykonawcą możliwe będzie po upływie terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 2 pkt 1 lit a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dyrektor

mgr inż. Zbigniew Zdebiak

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-12-26 21:30:17
Odsłon: 776
Dziennik zmian