Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2013 > Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie ochrony fizycznej mienia na terenie baz ZDP Jawor
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - prowadzenie ochrony fizycznej mienia na terenie baz ZDP Jawor PDF Drukuj

 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Prowadzenie ochrony fizycznej mienia na terenie baz Zamawiającego w Zębowicach i Wądrożu Wielkim; monitoring i wykonywanie usług porządkowych na terenie bazy Zamawiającego w Wądrożu Wielkim.
Numer ogłoszenia: 532888 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 480758 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie ochrony fizycznej mienia na terenie baz Zamawiającego w Zębowicach i Wądrożu Wielkim; monitoring i wykonywanie usług porządkowych na terenie bazy Zamawiającego w Wądrożu Wielkim..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Prowadzenie ochrony fizycznej mienia na terenie baz Zamawiającego w Zębowicach i Wądrożu Wielkim; monitoring i wykonywanie usług porządkowych na terenie bazy Zamawiającego w Wądrożu Wielkim..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4, 90.91.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Spółdzielnia Usługowa PIAST w Legnicy, ul. Jaworzyńska 67, 59-220 Legnica, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 127000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 110526,40

  • Oferta z najniższą ceną: 110526,40 / Oferta z najwyższą ceną: 110526,40

  • Waluta: PLN.

Wytworzył: Agnieszka Horoszko
Data informacji: 2012-12-31 11:02:55
Odsłon: 797
Dziennik zmian