Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2013 > Zawiadomienie o wyborze oferty-Zakup i dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC
Zawiadomienie o wyborze oferty-Zakup i dostawa kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC PDF Drukuj

Zarząd Dróg Powiatowych                                                                          Zębowice, 25.03.2013 r

w Jaworze z/s w Zębowicach

 

DTiZ.272.1.2013

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O ODRZUCENIU OFERTY

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg.”

 

1.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Oferta nr 1

            Przedsiębiorstwo Drogowo – Inżynieryjne

            „ KAREX”

            z siedzibą w Ociąż, ul. Torowa 16, 63-460 Nowe Skalmierzyce

który składając ofertę na całkowitą wartość zamówienia z ceną netto: 272.850,00 zł, brutto:  335.605,50 zł ( słownie: trzysta trzydzieści pięć tysięcy sześćset pięć złotych 50/100), uzyskał - 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena oferty

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na własnej stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz portalu UZP. Numer ogłoszenia: 81782-2013 z dnia 27.02.2013r . Wykonawca złożył ofertę w wyznaczonym terminie składania ofert, z najkorzystniejszą ceną. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie: od 04.04.2013 r. do 08.04.2013 r.

 

2.      W prowadzonym postępowaniu oprócz wybranego Wykonawcy,  oferty złożyli następujący Wykonawcy:

Oferta nr 2 – uzyskała 91,71 pkt.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo - Usługowe

„ TOMRET”

ul. Matejki 2

98-100 Łask

Oferta nr 3 - uzyskała 93,75 pkt.

EUROVIA POLSKA S.A.

ul. Fabryczna 20B

53-609 Wrocław

Oferta nr 4 - uzyskała 98,11 pkt.

BITUNOVA Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 9

47-240 Bierawa

Oferta nr 5 – uzyskała 91,20 pkt.

COLAS Polska Sp. z o.o.

ul. Nowa 49

62-070 Polędzie

Oferta nr 6 – oferta odrzucona

ago drogi sp. z o.o.

Golędzinów

ul. Obornicka 80

55-120 Oborniki Śląskie

 

3.      Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzony postępowaniu odrzucono ofertę nr 6 złożoną przez: ago drogi sp. z o.o., Golędzinów, ul. Obornicka 80, 55-120 Oborniki Śląskie.

Uzasadnienie prawne i faktyczne:

Uzasadnienie prawne:

Podstawa odrzucenia oferty: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Uzasadnienie faktyczne:

Podczas badania i oceny ofert Zamawiający w jednej z ofert, złożonej przez firmę: ago drogi sp. z o.o., Golędzinów, ul. Obornicka 80, 55-120 Oborniki Śląskie, stwierdził brak wymaganego w SIWZ dokumentu potwierdzającego zgodność oferowanego produktu z normą PN-EN 13808:2010 - „ Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji kationowych emulsji asfaltowych”, oraz brak określenia terminów dostaw w załączonym wykazie dostaw.

W związku z powyższym pismem z dnia 14.03.2013r Zamawiający wezwał Wykonawcę do uzupełnienia brakującego dokumentu oraz do uzupełnienia terminów wykonania poszczególnych zamówień. Wykonawca w wyznaczonym terminie uzupełnił dane dotyczące terminów wykonanych zamówień oraz na potwierdzenie, że oferowany produkt spełnia wymagania Zamawiającego dostarczył Certyfikat jednak nie potwierdzony za zgodność z oryginałem (o czym mowa w: Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane; SIWZ w pkt. VI oraz w wezwaniu do uzupełnienia dokumentów) i wystawiony na inny podmiot.

W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu ze względu na fakt, że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

5.      Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą możliwe będzie po upływie co najmniej 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia Wykonawcom ( art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

 

Środki ochrony prawnej:

Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej ( odwołanie, skarga do Sądu), zgodnie z działem VI ustawy – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w terminie 5 dni od daty przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę  wniesienia odwołania.

 

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-03-26 19:11:49
Odsłon: 922
Dziennik zmian