Jesteś w > Start > Przetargi - Archiwum > Archiwum Przetargi 2013 > Zawiadomienie o wyborze oferty-Naprawa uszkodzonych barier drogowych.
Zawiadomienie o wyborze oferty-Naprawa uszkodzonych barier drogowych. PDF Drukuj

Zębowice, 30.07.2013 r

DTiZ.272.3.2013

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „ Naprawa uszkodzonych barier drogowych energochłonnych stalowych wciągu dróg wojewódzkich nr 363, 345, 374, 365.”


 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

  Oferta nr 3

ATZ Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane

Anna Bartoszewska

ul. Długosza 1, 67-100 Nowa Sól

  który składając ofertę na całkowitą wartość zamówienia z ceną brutto: 55.146,31 zł ( słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 31/100), uzyskał - 100 pkt.

  Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza cena oferty

  Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na własnej stronie internetowej, tablicy ogłoszeń oraz portalu UZP. Numer ogłoszenia: 132975-2013 z dnia 04.07.2013r . Wykonawca złożył ofertę w wyznaczonym terminie przedstawiając najkorzystniejszą ceną. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy w terminie: 05.08.2013r.

   

 1. W prowadzonym postępowaniu oprócz wybranego Wykonawcy, oferty złożyli następujący Wykonawcy:

  Oferta nr 1 – uzyskała 78,28 pkt

  TB INFRA Mariusz Życiński

  ul. Tartaczna 20, 40-749 Katowice

  Oferta nr 2 – uzyskała 84,42 pkt

  FENIKS GT Sp. z o.o.

  ul. Lipowa 19A, 44-207 Rybnik

  Oferta nr 4 – uzyskała 47,73 pkt

  SECUTEC Sp. z o.o.

  ul. Kuziennicza 9, 59-400 Jawor 1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzony postępowaniu nie odrzucono żadnej oferty.

 2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

 3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że podpisanie umowy z wybranym Wykonawcą możliwe będzie po upływie co najmniej 5 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia Wykonawcom ( art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych).

Załączniki:
Pobierz plik (SKMBT_C30013073107530.pdf)Ogłoszenie o wyborze oferty.[ ]
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2013-07-31 06:36:21
Odsłon: 744
Dziennik zmian