Jesteś w > Start > Przetargi > Zakup i dostawa kationowej emulsji asfaltowej 2015 > INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PDF Drukuj

            Zębowice, 06.03.2015r

 DTiZ.272.1.2015

 

                                                                                             Wszyscy uczestnicy postępowania

 

INFORMACJA O ZMIANIE TREŚCI

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

dot. zmiany treści SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.), pn.: „ Zakup wraz z dostawą kationowej emulsji asfaltowej C65 B3 RC do remontów cząstkowych nawierzchni dróg””.

 

            Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) poprzez zmianę załącznika nr 1 do SIWZ – formularza ofertowego.

 

Zmieniony wzór formularza ofertowego załączony został poniżej.

 

Wprowadzone zmiany nie skutkują przedłużeniem terminu składania ofert.

 

 

 

 

                                                                                                                      DYREKTOR

                                                                                                          mgr inż. Zbigniew Zdebiak

Załączniki:
Pobierz plik (formularz ofertowy - nowy.pdf)formularz ofertowy - nowy.pdf[ ]
Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2015-03-06 08:57:55
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-03-06 09:57:55
Odsłon: 479
Dziennik zmian