Jesteś w > Start > Przetargi > Zimowe utrzymanie dróg powiat.i wojew.2015/2016 > Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - Zimowe utrzymanie dróg 2015/2016
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia - Zimowe utrzymanie dróg 2015/2016 PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2015/2016.
Numer ogłoszenia: 287394 - 2015; data zamieszczenia: 27.10.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 181030 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2015/2016..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2015/2016, według potrzeb określanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: zadanie nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Firm: Lider: AGRO-MOKRZYCKI Jacek Mokrzycki, Stare Rochowice 034/181, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Partner: PPTU KAMAR Marcin Kasprzyk, Wierzchosławice 161/5, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 160973,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 111240,00

 • Oferta z najniższą ceną: 111240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 127440,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: zadanie nr 2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Firm: Lider: AGRO-MOKRZYCKI Jacek Mokrzycki, Stare Rochowice 034/181, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Partner: PPTU KAMAR Marcin Kasprzyk, Wierzchosławice 161/5, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 84240,00

 • Oferta z najniższą ceną: 84240,00 / Oferta z najwyższą ceną: 93960,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 5   

Nazwa: zadanie nr 5

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.10.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • Konsorcjum Firm: Lider: AGRO-MOKRZYCKI Jacek Mokrzycki, Stare Rochowice 034/181, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.
 • Partner: PPTU KAMAR Marcin Kasprzyk, Wierzchosławice 161/5, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 37356,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 22140,00

 • Oferta z najniższą ceną: 22140,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109080,00

 • Waluta: PLN .

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2015-10-27 18:52:15
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-10-27 19:52:15
Odsłon: 403
Dziennik zmian