Jesteś w > Start > Przetargi > Zimowe utrzymanie dróg powiat.i wojew.2015/2016 > OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zimowe utrzymanie dróg adm.przez ZDP Jawor 2015/2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi Zimowe utrzymanie dróg adm.przez ZDP Jawor 2015/2016 PDF Drukuj

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2015/2016.
Numer ogłoszenia: 345906 - 2015; data zamieszczenia: 17.12.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 295480 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, , 59-411 Paszowice, woj. dolnośląskie, tel. 0-76 8707470, faks 0-76 8707253.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2015/2016..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i wojewódzkich administrowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych w Jaworze, w sezonie 2015/2016 z podziałem na 5 zadań: zadanie nr 1 - nośnik Wykonawcy wraz z piaskarką i z pługiem średnim; zadanie nr 2 - pług ciężki z nośnikiem; zadanie nr 3 - nośnik wraz z piaskarką i pługiem średnim Wykonawcy; zadanie nr 4 - pług ciężki z nośnikiem; zadanie nr 5 - pług ciężki z nośnikiem..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.62.00.00-9, 90.63.00.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: zadanie nr 1

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • AGRO-MOKRZYCKI Jacek Mokrzycki, Stare Rochowice 034/181, 59-420 Bolków, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 54180,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 55080,00

 • Oferta z najniższą ceną: 55080,00 / Oferta z najwyższą ceną: 218700,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: zadanie nr2

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • USŁUGI-Jarosław Laksa, Wądroże Wielkie 66, 59-430 Wądroże Wielkie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 27240,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 37476,00

 • Oferta z najniższą ceną: 37476,00 / Oferta z najwyższą ceną: 163080,00

 • Waluta: PLN .


Część NR: 3   

Nazwa: zadanie nr 3

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.12.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

 • USŁUGI-Jarosław Laska, Wądroże Wielkie 66, 59-430 Wądroże Wielkie, kraj/woj. dolnośląskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58728,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 • Cena wybranej oferty: 48816,00

 • Oferta z najniższą ceną: 48816,00 / Oferta z najwyższą ceną: 238140,00

 • Waluta: PLN .

Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2015-12-17 12:02:14
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2015-12-17 13:02:14
Odsłon: 397
Dziennik zmian